رنگین کمان ایـــده(نقص های شعور بشری)

وبلاگی درباره شعور و قدرت تفکر خلاقیت و ایده پردازی

شهریور 87
15 پست
خلاقیت
10 پست
ایده
10 پست
شعور
10 پست