سلام

ســـلام.امیدوارم حال درون و بیرون، و روح و جسمتون خوب باشه.به وبلاگ خالق دوم(بعد از خالق اصلی)رنگین کمان ایده خوش اومدین.خب پست اوله و لازمه قبل از هر چیز جهت آشنایی توضیحات مختصری درباره خودم، رنگین کمان ایده، و اهدافش بدم.من موجودی با افکار و ادراکات و تقدیر بسیار متفاوت و منحصر به فرد، و در غالب انسان هستم و رنگین کمان ایده حاصل تمام زندگی به ظاهر کوتاه و تمام تنهایی ها، رنج ها، اندیشه ها و صبرها و تلاش های منه و تمام اهداف و خواسته هام با پدیده ای که خلق کردم گره خورده، طوری که حتی تصور زندگی بدون رنگین کمان ایده و ایده ها و رویاهام برام محاله، چون هیچ وقت زندگی فردی و معمولی برام ارضاکننده نبوده.از بخت بد من یه روحم فقط توی یه بدن! من یه فیلسوفم البته یه فیلسوف ذاتی نه یه فیلسوف آکادمیک، و فیلسوف کسیه که در درون خودش نیاز بسیار قوی تری به حقایق داره.همه میگن دنیا بزرگه اما فیلسوف کسیه که در درون خودش این بزرگی رو بیشتر و بزرگتر شهود کنه و فیلسوف کسیه که در عمل با دیگران متفاوته، نه در ظاهر و حرف.برای یه فیلسوف همه چیز با بقیه فرق می کنه.یه فیلسوف چیزهایی رو می بینه و رنج هایی می کشه که برای دیگران هیچ معنایی نداره و... .من یه فیلسوفم یعنی جهانبینی، باورها، و درکم از حقیقت و خوبی ها و درستی ها و زیبایی ها بر خلاف سایرین چیزی نیست که محیطم، یعنی خانواده و جامعه ام برام ساخته و بهم عرضه کرده، یه آدم به شدت ضد کلیشه که در دنیای متفاوت و منحصر به فردی زندگی می کنه و بر خلاف اکثریت اسیر و در بند گواهینامه ها و مدارک و مدارج و تعاریف و عادات همیشه ناقص و پر ایراد اجتماعی زندگی بشری نیست.من حتی تحصیل کردنم هم مثل دیگران و کلیشه ای و تعریف شده نبود.من تخصص جهل شناسی، شعور شناسی، و تفکر و خلاقیت و ایده پردازی ام رو از دانشگاه هستی گرفتم و رنگین کمان ایده و این سایت هم به نوعی پایان نامه من در تحصیلی که کردم و توانایی و تخصصی که بدست آوردم هستند، با این تفاوت که بر خلاف اکثریت تو جامعه ام که هم تحصیل کردنشون بر اساس راه های تکراری و رفته شده و تعاریف نادرست و تحمیلی محیط و بدون آگاهی و هدف و علاقه حقیقی است و هم پایان نامه شون رو بدون تلاش و مطالعه و تحقیق کپی کردن من تحصیل و پایان نامه ام رو واو به واو خودم با آگاهی و رنج و تفکر و تلاش و مطالعه و هدف مشخص خلق کردم.من افکار و ایده های منحصر به فرد و بسیار ارزشمندی برای خلق امید و شادی و دانایی و زیبایی و در نتیجه خوشبختی های انسانی دارم که حتی از تصور بالفعل شدنشون هم ذوق مرگ میشم، اما از این لذت بزرگتر، رنجیه که از ناکامی در عملی کردنشون و شرایط و قوانین و واقعیات بسیار عجیب و نادرست و ناقص و غیر قابل توجیه این دنیا و همچنین از نقص ها و سکون شعور بشری، که فرسنگها با اون زیبایی ها فاصله دارن، می کشم.به هر حال همه حرفا گفتنی نیست و همه گفتنی ها هم شنیدنی نیست.

من همه رو و به طور کلی هر موجودی رو نوعی از شعور می بینم و همه رو با آگاهی و میزان درستی افکارشون، و قابل احترام بودن اعتقادات و باورها، و قدرت شناخت و تشخیصشون از درستی ها و زیبایی های حقیقی، و نزدیکی باورهاشون به اصل حقیقت، و بزرگی خداشون می سنجم.من بر خلاف سایرین، بیشتر از اینکه ظواهر رو ببینم، باطن رو می بینم، بیشتر از اینکه به بیرون آدمها توجه کنم، به درونشون توجه می کنم.از نظر من شعور و نزدیکی به حقیقت اکتسابی نیست و چیزی نیست که ربطی به سطح  iq، تحصیلات، حرفه، جایگاه اجتماعی و... داشته باشه و فقط مربوط به سرشت و تقدیر مختلف موجودات میشه.یه دکتر و پرفسور و شاعر و... همونقدر ممکنه رفتار و عادات و باورها و جهانبینی دروغی و نادرستی داشته باشه که یه کارگر، و شعور بشری حدی از درک و آگاهی و هشیاری نسبت به حقیقته که بین همه مشترکه و از این جنبه همه انسانها از هر طبقه  و تحصیلات و حرفه با هم برابرند به جز استثناها.من بدون اینکه انتخاب کرده باشم و بنا به تقدیرم از خیلی از روزمرگی ها و عادات و کلیشه ها و راه های رفته شده و دوستی ها و دوست داشتنی ها و مشغولیت و سرگرمی ها و آرامش ها و خوشی ها و بازی ها و... ای که همه ازشون برخوردارند موندم تا به جای همه اونها نقص ها و نادیدنی های شعور و سرشت و دنیای متوسط بشری رو ببینم و... آشنایی کافیه، بگذریم.

در پایان پست اول وبلاگم توضیح مختصری در مورد تعابیر و اصطلاحاتی که زیاد توی نوشته هام هست میدم که به درک حرفام برای خواننده های فرضی کمک می کنه.ضمناً حرفام توی این وبلاگ در نوع و حدی از درک و فهم و آگاهیه که من درش قرار دارم، که اگر چه از حد معمول و متوسط انسانی بالاتره اما با تکامل و درستی مطلق فاصله بی نهایتی داره، بنابراین همین اول لازم می دونم به خاطر همه اشتباهات و نقص های احتمالی که در این سایت و نوشته هام هست عذر خواهی کنم.

 

شعور: شعور عبارتست از قدرت دیدن و رسیدن به اصل حقیقت و بهترین حالت از بین بی نهایت جهل و دروغ، قدرت شناخت و تشخیص اصل زیبایی ها و راستی ها از بین یک دنیا حقایق دروغی و ساختگی و جاهلانه و جعلی.و همینطور قدرت آگاه شدن بر نقص ها و کوچکی ها و نا خودآگاه ها، و حال و جایگاه خود در این هستی بی نهایت... بیشتر

 

شعور سالم و بزرگ: شعور خوبی و زیبایی خواهی که قدرت شناخت و تشخیص خوبی و زیبایی حقیقی رو هم داشته باشه.محترم ترین پدیده هستی، چیزی که قابل پرستشه، موجودی که اثر و حاصل وجودش خلق زیبایی و شادی و خوشبختی و آرامش برای خودش و دیگران یعنی کل هستی است.

 

شعور بیمار: شعور هایی که در درک حقیقت مشکلات اساسی دارند و اساساً برای رسیدن به حقیقت آفریده نشده اند، اما بزرگترین مدعیان حقیقت هستند.باور ها و اعتقادات و جهان بینی بیمار.مقدسات و ارزش های بی ارزش.درک و دید ناقص و غلط و دروغی از حقیقت و زیبایی ها.شعور هایی که به اسم زیبایی و زیبایی شناسی و زیبایی پرستی بزرگترین نابود کنندگان درستی و زیبایی هستند و به اسم خدا و راه خدا درد و زشتی به وجود می آورند.موجوداتی که در دنیایی سراسر دروغی و با خدا و ارزش ها و زیبایی هایی کاملاً دروغی زندگی می کنند.احمق هایی که تو این دنیا سروری می کنند.

 

زشتی و زیبایی: زیبایی در یک جمله یعنی لذت پاک و شریف.یعنی رسیدن به لذت و شادی و آرامش بدون به وجود آوردن رنج برای ذره ای دیگه از هستی.و زشتی هم در یک کلام یعنی درد، یعنی به وجود آوردن رنج و درد و نامطلوب ها در هستی.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید