سهم تو از یه دنیای پر از ایده چقدره؟

سهم تو از یه دنیای پر از ایده چقدره؟ سهم تو از بی نهایت  اندیشه و خلاقیت چیه؟ تو چه چیز خوب و زیبایی رو خلق و به دنیا اضافه کردی؟ تو چه حقیقتی رو کشف کردی؟ تو چه دانایی و زیبایی رو به دنیا آوردی؟ تو برای بهترشدن زندگی خودت و دیگران چه شعوری داشتی و چه ایده ای خلق کردی؟ تو چه چیزی رو از عالم نیستی به هستی آوردی؟ تو چه زیبایی نامرئی رو از بی نهایت دیدی و برای دیگران هم مرئی کردی؟ تو چه راه حلی رو کشف کردی و کدوم مشکل و سختی رو آسون کردی؟ تو کدوم نقص و عیب و خطایی رو تو دنیا برطرف و تبدیل به کمال کردی؟ تو کدوم ناخودآگاه انسانی رو تبدیل به خودآگاهی کردی؟ و دنیا و تاریخ بشری چقدر از شعورها و اندیشه ها و خلاقیت ها و زیبایی ها و لذتها و خوشبختی هاش رو مدیون قدرت شعور و فکر و آگاهی و خلاقیت تو است؟ ...یه کم روش فکر کن، ضرر نداره.

/ 0 نظر / 6 بازدید