روح، قدرت همانند سازی، و مسخ محیط

یکی از حقایقی که متأسفانه وجود داره اینه که تمام شالوده نظام فکری و احساسی و اعتقادی انسانها در زمانی شکل می گیره که قدرت اندیشه و تشخیص ندارند، یعنی در واقع در دوران کودکی که انسان هنوز قدرت اندیشه و تشخیص قوی نداره و چیزی از حقیقت و تفاوت جهل و دانایی، و راستی و دروغ و راهنمایی یا فریب نمی فهمه محیط زندگی او یعنی خانواده و اجتماع، هرطور که بخوان او رو مسخ می کنن و دنیای باورهای او رو می سازن، و حالا اگر این اعتقادات و آموزه ها جهل و خطا و نادرستی باشه باعث بیماری دائمی فکر و شعور، و دنیا و زندگی فرد می شه، و بنای این مسخ و آموزه ها چنان در کودکی سفت و محکم می شه که دیگه در بزرگسالی هیچ جوری ویران نمی شه و اون انسان در آینده به اسم عشق و ایمان به حقیقت و پرستش زیبایی و درستی، به موجودی کور و کر و ناتوان در دیدن و شنیدن و فهمیدن اصل حقیقت و درستی تبدیل می شه و فقط  معدود افرادی که فکر و شعور و دل و جرأت ساختار شکنی و متفاوت و آزاد اندیشی خیلی زیادی داشته باشند شاید بتونن اندکی بر این خطاها آگاه و ازش جدا بشن... بیشتر

/ 0 نظر / 9 بازدید